Site icon galatakulesi.org

Galata adı nereden gelir?

galata-kulesi-4Galata Kulesi Bizanslılar Zamanında Megalos Pyrgos (Büyük Burç), Cenevizliler zamanında Christtea Turris (İsa Kulesi) olarak adlandırılmış olup şu an ki ismini bulunduğu muhit olan Galata’dan almaktadır. Galata adının ise nereden geldiği tam olarak bilinmemekle birlikte çeşitli söylentiler bulunmaktadır.

17.Yüzyıl’da ünlü seyyahlarımızdan Evliye Çelebi’nin yazdığı Seyahatname’de Galata tarafları çayırlık ve mahsuldar köylerle çevriliymiş. Bu bölgede yaşayanlar Galata’da hayvanlarını otlatır, hayvanların sütlerini zamanın kralına verirlermiş. Bu sütün lezzeti nedeniyle de o bölgeye, Yunan dilinde süt dendiği söylenen Galata adı verilmiş.

Galata ne demek

Engin Yenal isimli eski akademisyen yeni yazarımızın da Galata adıyla ilgili araştırmaları mevcuttur. Engin Yenal: “Galata adının Galata adının kökenleri konusunda da türlü türlü söylenceler var; Bizans Sarayı’na ait keçi sürülerinin otlaklarının bulunduğu yamaçlarda sağılan süt anlamına gelen “gala” dan türemiş olduğu bunlardan biridir. Diğeri ise Trakya kökenli Galat-Gol-Kelt’lerin dillerinde yarımada veya burun anlamına gelen bir sözcük olduğudur. Bir başkası da İtalyanca cala (küçük körfez) veya calata (Ceneviz lehçesinde merdiven) sözcüğünden kaynaklandığı yolunda. Bir zamanlar merdivenli sokakların çoğunlukta olduğu yerleşmeyi en iyi tanımlayan sözcük, kuşkusuz Ceneviz kökenli olanıdır. Zaten 1682’ye dek Galata, Tipik Ceneviz yerleşmesi kimliğini ve görünümünü koruyabilmiş.” Diyerek durumu açıklamıştır.

See more 9 days Turkey Tour at https://dulichkhatvongviet.com/du-lich-tho-nhi-ky-9-ngay/

Exit mobile version